Regulaminy

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę WorkMax Jan Maciejewski w ramach sklepu internetowego www.sklepelektro24.pl

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został ustalony przez firmę Work Max Jan Maciejewski na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Wszelkie usługi dokonywane przez Sklep internetowy drogą elektroniczną świadczone są w oparciu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Użytkownik, który chce korzystać z usług świadczonych przez Sklep internetowy zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz przestrzegać jego zasad. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym rejestracja w Sklepie, jak i złożenie zamówienia, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.sklepelektro24.pl, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Właścicielem (przedsiębiorcą) Sklepu internetowego www.sklepelektro24.pl jest Work Max Jan Maciejewski z siedzibą w Częstochowie, ul. Próchnika 2 lok. 51, 42-207 Częstochowa NIP: 949-19-18-969.
7. Dane do kontaktu ze Sklepem internetowym oraz do składania reklamacji:
a. sklepelektro24.pl, Work Max, ul. Miedziana 9, 43-300 Bielsko-Biała
b. email: [email protected]
c. telefon: 791 363 850
8. Sklep internetowy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość.
9. Sklep internetowy nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
10. Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć zakupione przez Użytkowników towary bez wad.
11. Właściciel Sklepu nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, a jego działalność oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

II. DEFINICJE

1. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu internetowego.
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia lub innej czynności prawnej, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sklep/Sklep internetowy – serwis internetowy będący własnością firmy Work Max, dostępny pod adresem www.sklepelektro24.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupów.
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną.

III. ZAKRES USŁUG

1. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży towarów elektrotechnicznych
2. Podane w Sklepie internetowym ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Użytkownika podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
5. Prezentowane na stronie Sklepu towary, wszelkiego rodzaju nazwy lub inne oznaczenia, a także inne informacje lub materiały są lub mogą przedmiotem ochrony prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej lub innych stosownych przepisów prawa.
6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości towarów dostępnych w Sklepie internetowym.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do należytego korzystania z usług Sklepu internetowego są następujące:
a. dostęp do internetu
b. przeglądarka (Chrome w wersji co najmniej 12.0.0, Firefox w wersji co najmniej 11.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0)
c. monitor o rozdzielczości 1024×768;
d. włączona obsługa Cookies i Java Script.
e. Konto poczty elektronicznej

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających lub mogących naruszać prawa lub dobra osób trzecich, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, lub treści mogących zakłócać lub powodować uszkodzenie systemów komputerowych, w tym mogących zawierać wirusy.
3. W przypadku gdy Właściciel będzie miał uzasadnione podstawy do przyjęcia, że przesłane przez Użytkownika treści mają bezprawny charakter, Właściciel będzie uprawniony do podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie dostępu do takich treści.
4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Sklepu. Skutki prawne zakończenia korzystania z usług Sklepu określają przepisy prawa właściwe ze względu na okoliczności faktyczne danego przypadku.
5. Jeżeli do zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia zamówienia, w tym podaniu nieprawdziwych, wadliwych lub wprowadzających błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Sklep nie odpowiada wobec osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w zamówieniu bez ich wiedzy lub zgody.
7. Sklep nie odpowiada za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
8. Konto Użytkownika, którego założenie, utrzymanie i usunięcie jest możliwe bez żadnych opłat w każdej chwili, zawiera podane przez Użytkownika dane osobowe oraz historię jego zamówień. Rejestracja konta Użytkownika jest odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji danymi koniecznymi do jego utrzymania, natomiast jego usunięcie jest możliwe w zakładce ustawień konta.
9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie darmowego Newslettera z informacjami marketingowymi. Zapis na newsletter odbywa się poprzez akceptację checkboxa i podanie adresu e-mail Użytkownika, natomiast rezygnacja z subskrypcji jest dopuszczalna w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link widniejący na końcu Newslettera lub poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy informacji o rezygnacji.
10. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą Sprzedawcy, takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/.
11. Sprzedawca podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz poprawne funkcjonowanie Sklepu
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Złożenie zamówienia
1.1. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawdziwych danych personalnych i wysyłkowych. Następujące dane są niezbędne do zrealizowania zamówienia:
a. Imię oraz nazwisko
b. Adres e-mail
c. Numer telefonu
d. Adres wraz z kodem pocztowym1.3. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie przez stronę internetową Sklepu.
1.4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę.
1.5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane i potwierdzane następnego dnia roboczego.
1.6. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.
1.7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
1.8. Do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
1.9. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych, nie będą realizowane.
1.10. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
1.11. Po potwierdzeniu zamówienia jedynym sposobem na jego anulowanie jest kontakt mailowy bądź telefoniczny ze Sklepem, z zastrzeżeniem, że Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu „WARUNKI ODSTĘPOWANIA OD UMÓW PRZEZ KONSUMENTÓW”.
1.12. Zamówienie, co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
2. Zapłata za towar :
2.1. Płatności w Sklepie internetowym można dokonać w następujący sposób:
a. przelew bankowy – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego:
ING 76 1050 1142 1000 0097 2912 0858
IBAN: PL 76 1050 1142 1000 0097 2912 0858
BIC: INGBPLPW
Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek
b. tPay – system szybkich płatności online zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.tpay.com/
c. PayPal – system szybkich płatności online zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.paypal.pl/
d. Karta kredytowa – płatność dokonywana poprzez serwis tPay lub PayPal
2.2. Niedokonanie zapłaty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację Użytkownika z zawarcia umowy sprzedaży, a w konsekwencji anulowanie zamówienia i zwolnienie rezerwacji towaru. Brak zapłaty w sytuacji określonej w zadaniu powyżej nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych po stronie Użytkownika.
2.3. Dzień zapłaty za towar oznacza dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu lub potwierdzenie jej wpływu przez system szybkiej płatności (tPay, PayPal).
3. Realizacja zamówienia.
3.1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności za towar lub potwierdzenie jej wpływu przez system szybkiej płatności (tPay, PayPal)
3.2. Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie, na podstawie dostępności towaru Sklepu.
3.3. Standardowy czas oczekiwania na realizację zamówienia to 3 dni robocze.
Zamówienia o różnym czasie realizacji dla poszczególnych towarów wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia – po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zaksięgowania płatności za towar.
3.4. W przypadku braku dostępności całości lub części zamawianego towaru Użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia oraz będzie uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji, tj.:
a. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia lub
b. anulowanie części zamówienia albo
c. anulowanie całości zamówienia,
przy czym skorzystanie z któregokolwiek z powyższych rozwiązań nie powoduje żadnych negatywnych finansowo skutków po stronie Użytkownika, a ewentualna nadpłata zostanie niezwłocznie odesłana na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zaksięgowano płatność, chyba, że Użytkownik jednoznacznie wskaże inny prawidłowy rachunek bankowy.
4. Dostawa zamówienia
4.1. Składając zamówienie Użytkownik określa formę dostawy zamówienia
4.2. Wartości opłat podane są w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Dostawa
4.3. Dostawa towaru za pośrednictwem kuriera odbywa się zgodnie z regulaminem danej firmy kurierskiej.
4.4. W przypadku opóźnień dostawy z przyczyn niezależnych od Sklepu, Użytkownik będzie informowany drogą telefoniczną. Niemniej jednak Sklep zastrzega sobie możliwość jednodniowego opóźnienia dostawy co wynika z regulaminu firmy spedycyjnej.
4.5. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym do dostawy adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Użytkownik może uzgodnić warunki ponownej dostawy.
4.6. W związku z faktem, że w przypadku Użytkowników będących Konsumentami niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilę jej wydania Konsumentowi, Konsument powinien w obecności kuriera sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z zamówieniem. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Konsument powinien spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny/szkody, oraz zgłosić ten fakt Sklepowi na adres email podany w rozdziale I niniejszego Regulaminu.

 

VI. WARUNKI ODSTĘPOWANIA OD UMÓW PRZEZ KONSUMENTÓW

1. Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem za pośrednictwem strony www.sklepelektro24.pl (umowa zawarta na odległość) w terminie 45 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 45 dni, od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sklepem w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Informację w tym przedmiocie należy przesłać na poniższy adres:
sklepelektro24.pl, Work Max, ul. Miedziana 9, 43-300 Bielsko-Biała
email: [email protected]
4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie Sklepu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, otrzyma od Sklepu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. W sytuacji, w której Konsument otrzymał rzecz w związku z umową, rzecz winna być odesłana lub przekazana Sklepowi na adres: sklepelektro24.pl, Work Max, ul. Miedziana 9, 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 15 PLN
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

14. Powyższe uprawnienia przysługują również niebędącym konsumentami osobom fizycznym, jeśli z treści zawieranej umowy wynika, że umowa ta nie ma dla nich charakteru zawodowego.
VII. REKLAMACJE
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na warunkach i zasadach określonych w kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
2. Sklep oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie internetowym są nowe i objęte są gwarancją producenta (dalej zwanego „Gwarantem”).
3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu. Czas trwania gwarancji jest wskazany na stronie sklepu internetowego, w przypadku braku stosownej adnotacji towar nie jest objęty gwarancją producenta.
4. Sklep wydaje Użytkownikowi wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze, które otrzymał od Gwaranta.
5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Użytkownika w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta
8. Jeżeli po przejściu własności towaru na Użytkownika stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Użytkownik wedle własnego wyboru może:
a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sklepu (dotyczy towarów objętych gwarancją),
b. złożyć Sklepowi reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z kodeksem cywilnym.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sklepu, Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej lub wysłać ją drogą e-mailową na adres: [email protected]
10. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Użytkownik powinien w szczególności wskazać, na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego domaga się od Sklepu oraz podać swoje dane kontaktowe.
11. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać do Sklepu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sklepu wypełniony dokument gwarancyjny.
12. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sklepu za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub przez przedstawiciela Sklepu.
13. Sklep poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sklepu przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
14. Zaleca się, aby Użytkownik odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
15. Powyższe uprawnienia przysługują również niebędącym konsumentami osobom fizycznym, jeśli z treści zawieranej umowy wynika, że umowa ta nie ma dla nich charakteru zawodowego.
16. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Sklepu o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Sądem właściwym do rozpoznawania przedmiotowych spraw w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby firmy Work Max
17. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sklepem bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Konsument ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
18. W razie problemu z zakupem dokonanym online, konsument za pomocą systemu ODR (Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/, może poszukać pozasądowego rozwiązania sporu.
VIII. DANE OSOBOWE
1. Sklep jest administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników w Sklepie.
2. Sklep informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu Użytkownikom zakupionych towarów, także operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej formy płatności).
3. Za wyraźną i jednoznaczną zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych przetwarzanych przez Sklep oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z adresu: [email protected]
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych wymaganych przez Sklep nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług Sklepu.
6. Użytkownik może korzystać ze Sklepu anonimowo, chyba, że właściwość danej usługi wymaga podania danych osobowych .
7. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel Sklepu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Sklep powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
8. Informacje dotyczące udostępnianych przez Sklep środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca , znajdują się na stronie Polityka prywatności

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bez uszczerbku dla praw nabytych, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zakresu, sposobu lub zasad świadczenia usług, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu. Zmiany regulaminu będą komunikowane zarejestrowanym Użytkownikom poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta Użytkownika
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24)

Regulamin promocji BLACK

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja na stronie sklepelektro24.pl
2. Organizatorem promocji jest właściciel sklepu Work Max z siedzibą w Częstochowie, ul. Próchnika 2 lok. 51, 42-207 Częstochowa NIP: 949-19-18-969
3. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia w terminie 27.11.2020 do 01.12.2020r..
4. Promocja polega na przyznaniu klientowi rabatu na zakupiony towar.
5. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
6. Promocja dotyczy wszystkich produktów opublikowanych na stronie sklepelektro24.pl.
7. W celu skorzystania z promocji należy wpisać kod rabatowy BLACK w odpowiednie miejsce spowoduje to wyświetlenie w koszyku informacji o zmniejszeniu wartości zamówienia za produkty o 10%.      Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.
8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a także regulaminu sklepu.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.