Recykling

Elektroodpady, elektrośmieci

Elektroodpadem jest każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami. Poza tym są nimi baterie i akumulatory. Jeśli produkt oznakowany jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, który umieszczony jest  na produkcie, jego opakowaniu bądź w dokumentach do niego dołączonych oznacza to, że produktu nie można wyrzucić do tego samego pojemnika co inne odpady. Obowiązkiem użytkownika jest wtedy przekazanie takiego sprzętu, baterii lub akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Dokładne informacje o rodzajach podlegającego zgodnie z ustawą zwrotowi sprzętu

 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury.
 2. Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.
 3. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2.
 4. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.
 5. Lampy.
 6. Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).
 7. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm.
 8. Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.
 9. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
 10. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.
 11. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
 12. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Wszystkie odebrane elektrośmieci trafią do zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Uzyskane w ten sposób surowce są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń. Odzyskiwanymi surowcami mogą być na przykład złoto, srebro, miedź i aluminium, które można ponownie wykorzystać. Odzysk surowców i ich ponowne wykorzystanie do produkcji nowych urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Elektroodpady, co z nimi zrobić?

Pamiętaj, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać ich do kubła z pozostałymi śmieciami! Wyrzucenie elektrośmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi karą nawet 5 000,00 złotych. Gdzie się ich zatem pozbyć? Alternatyw jest kilka, oto one:

Odnieś do punktu darmowej zbiórki zużytego sprzętu.

W każdej gminie muszą zostać wyznaczone takie punkty na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Odnieś do dużego marketu małogabarytowy sprzęt bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy prowadzące jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Odnieś do sklepu, w którym zakupisz podobne, nowe urządzenie.

Każdy sklep jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje, jak nowo zakupiony sprzęt.

Odnieś do punktu serwisowego.

W przypadku, kiedy Twojego sprzętu nie można z jakiegoś powodu naprawić, lub taka naprawa jest nieopłacalna, serwis musi nieodpłatnie przyjąć od Ciebie takie urządzenie.

Zamów odbiór przy internetowym zakupie sprzętu tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r mają Państwo prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pamiętając o tym, że musi to być sprzęt tego samego rodzaju i pełniący takie same funkcje. Konieczność odbioru zużytego sprzętu należy zgłosić wykorzystując formularz zwrotu ze strony sprzedającego.
Niestety nie możemy zagwarantować odbioru zużytego sprzętu w chwili dostawy nowego, za to odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.